Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren rondom de opkomsten. Het dagelijks bestuur tezamen met de teamleiders van onze speltakken vormt de groepsraad welke eens in de vier weken samenkomt.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Reinier Snel, voorzitter (voorzitter@scoutingzona.nl)

 

Anne Balkema secretaris en vicevoorzitter (secretaris@scoutingzona.nl)

 

Robert Agterberg, penningmeester (penningmeester@scoutingzona.nl)

 

Paul Dirks, groepsbegeleider (pauld@scoutingzona.nl)

 

Annemieke Verweij, praktijkbegeleider (annemiekev@scoutingzona.nl)

 

Gerrit Jan Fokkert, communicatie en promotie (communicatie@scoutingzona.nl)

Stuur ze gerust een mailtje als je een vraag hebt!