Scouts

De scouts zijn jongens en meiden van 11 tot en met 15 jaar. Scouts zijn niet meer bezig met het spelen in thema, zoals bij de welpen (7-11) jaar het geval is. Bij de scouts ligt de focus vooral op het samenwerken en samenspelen, maar ook op het bewust ontwikkelen van hun Scoutingkennis en –vaardigheden. 

Opkomst: Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur
Leeftijdsgroep: 11 tot 15 jaar
Leiding: Walter Winkel (teamleider), Chris-Jan Hoekman, Luuk Bleumer, Thijs Jolij, Kayla Beer en Melle-Jan Meijer.
Contactscouts@scoutingzona.nl

Wat doen de scouts?

De opkomsten bij de scouts zijn erg gevarieerd. Zo zijn de scouts bezig met pionieren, hike’s en droppingen lopen, vuur maken, houthakken, koken, bosspellen als levend stratego en vele andere activiteiten. Bij de scouts wordt er in patrouilles gewerkt. Een patrouille is een groepje van ongeveer zes scouts waarmee je veel gaat samenwerken. De patrouille wordt geleid door de patrouilleleider (PL).