Beleid VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

VOG Verplichting
Scoutinggroep Zona kent een VOG verplichting voor alle kaderleden en buitengewone leden. Dit zijn alle volwassenen binnen de vereniging, ongeacht of deze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Niet alleen voor leiding, maar ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts geldt de VOG plicht.

Geen VOG
Indien de VOG niet overlegd kan worden zal betreffende persoon geen functie binnen Scoutinggroep Zona kunnen en mogen vervullen.

Geldigheidsduur VOG
Een ingediende VOG verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Herhaalplicht VOG
Voor alle onder punt 1 genoemde personen geld een VOG plicht van eens per twee jaar. Dit betekent dat elke twee jaar een nieuwe VOG verklaring ingediend moet worden bij het bestuur van Scoutinggroep Zona.

Vergoeding van kosten
Met ingang van 1 januari 2012 is de VOG voor vrijwilligers die met kinderen werken gratis. Het gaat hierbij om alle vrijwilligers die binnen Scouting actief zijn. 

> Download het Scoutinggroep Zona VOG beleid als PDF.