Bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren rondom de opkomsten. Het dagelijks bestuur tezamen met de teamleiders van onze speltakken vormt de groepsraad welke eens in de vier weken samenkomt.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Robert Agterberg, waarnemend voorzitter (voorzitter@scoutingzona.nl)

Paul Dirks, secretaris (secretaris@scoutingzona.nl)

Robert Agterberg, penningmeester (penningmeester@scoutingzona.nl)

Ronald Molenaar, groepsbegeleider (ronald@scoutingzona.nl

Stuur ze gerust een mailtje als je een vraag hebt!