Contributieregeling

Betaling
Leden van scouting Zona betalen hun contributie per kwartaal vooruit. In principe gaat dit door middel van automatische incasso. Als er niet door middel van automatische incasso betaald wordt kost dit twee euro per lid per kwartaal. Als uit hetzelfde gezin meerdere personen lid zijn levert dit twee euro korting per lid per kwartaal op. In de volgende tabel staan de contributiekosten per kwartaal weergegeven.

Gezinsregeling Bedrag 
1e kind € 42,-
2kind € 40,-
3e kind € 38,-
Inschrijfgeld (eenmaling) € 12,50

De machtiging voor automatische incasso dient via de leiding of penningmeester aangeleverd te worden. Mocht je een machtigingsformulieren nodig hebben dan kan deze via de leiding verkregen worden.

Specifieke vragen over de contributie kunnen gesteld worden aan de penningmeester. Meer info over lid worden vind je hier.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging geschied via de teamleider van de speltak én per e-mail naar secretaris@scoutingzona.nl. Opzeggingen zijn pas definitief als er een ontvangstbevestiging wordt teruggezonden. Bij opzegging dient de contributie te worden voldaan voor het bij ontvangst door Zona nog lopende kwartaal. Dus bij ontvangst van de opzegging door Zona op bijvoorbeeld 1 januari is ook nog contributie verschuldigd voor het gehele eerste kwartaal.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Zutphen en Warnsveld kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun vriendjes/vriendinnetjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Zutphen wil deze kinderen graag helpen! Inmiddels betaalt Leergeld Zutphen al voor veel kinderen hun contributie voor sport, zwemles , sportkleding, muziekles, kampweek of schoolbijdrage. Maar we weten dat er toch nog kinderen zijn die niét kunnen meedoen.

Misschien ken je wel iemand die ook op sport wilt, maar waarvan de ouders dat niet kunnen betalen. Of misschien ben je zelf wel een ouder die het moeilijk vindt om de contributie te betalen.

Wil je meer informatie, kijk dan op http://www.leergeld.nl/zutphen