Scouts

De scouts zijn jongens en meiden tussen de 10 en 15 jaar. Scouts zijn niet meer bezig met het spelen in thema, zoals bij de welpen (7-11) jaar het geval is. Bij de scouts ligt de focus vooral op het samenwerken en samenspelen, maar ook op het bewust ontwikkelen van hun Scoutingkennis en –vaardigheden. 

Opkomst: Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur
Leeftijdsgroep: tussen de 10 en 15 jaar
Leiding: Walter Winkel (teamleider), Luuk Bleumer, Thijs Jolij, Melle-Jan Meijer, Jitte Agterberg, Myrthe Janssen en Cleo Kievitsbosch
Contactscouts@scoutingzona.nl

Wat doen de scouts?

De opkomsten bij de scouts zijn erg gevarieerd. Zo zijn de scouts bezig met pionieren, hike’s en droppingen lopen, vuur maken, houthakken, koken, bosspellen als levend stratego en vele andere activiteiten. Bij de scouts wordt er in patrouilles gewerkt. Een patrouille is een groepje van ongeveer zes scouts waarmee je veel gaat samenwerken. De patrouille wordt geleid door de patrouilleleider (PL).